`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bùi Thảo

  • THPT Lê Hồng Phong - TP HCM
  • 2003

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 88 176 47%
Môn Sinh lớp 12 1906 3478 71%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 1993 3655 69%

Comment giao lưu với Bùi Thảo

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com