Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Crystal Song

  • Trường THPT Anh Sơn 2 - Nghệ An
  • 33

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 9 44%
Môn Lí lớp 12 -11 50 26%
Môn Hóa lớp 12 15 50 42%
Môn Sinh lớp 12 13 50 42%
Tổng cộng: 23 159 37%

Comment giao lưu với Crystal Song

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com