Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đặng Bich Trâm

  • THPT Vĩnh Bình Bắc - Kiên Giang
  • -62

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 8 5 60%
Môn Lí lớp 12 45 176 46%
Môn Hóa lớp 12 -40 263 40%
Môn Sinh lớp 12 0 62 47%
Môn Anh lớp 12 -85 227 30%
Tổng cộng: -72 733 39%

Comment giao lưu với Đặng Bich Trâm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com