Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên dangthiphuongthanh2011

  • Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành - Hòa Bình
  • 10
  • "Helo!My name's Thanh.I'm 11 years old.I'm from Hoa Binh.T like play computer games and play badminton.What about you??What your favourit sport??"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Tổng cộng: 0 0 ---

Comment giao lưu với dangthiphuongthanh2011

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com