Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đặng Văn Ngọc

  • Trường THPT chuyên Bảo Lộc - Lâm Đồng
  • 6685

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1890 428 76%
Môn Lí lớp 12 435 120 66%
Môn Hóa lớp 12 940 765 71%
Môn Sinh lớp 12 435 1026 60%
Môn Anh lớp 12 0 113 58%
Môn Văn lớp 12 0 3 100%
Môn Địa lớp 12 1135 282 71%
Môn Sử lớp 12 1770 799 73%
Tổng cộng: 6605 3536 68%

Comment giao lưu với Đặng Văn Ngọc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com