Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vu Tien Dat

  • Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ
  • 2941
  • "Thí Sinh Thi Lại :v"

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 21 101 58%
Môn Lí lớp 12 3 658 55%
Môn Hóa lớp 12 1593 2231 68%
Môn Sinh lớp 12 1314 2625 64%
Môn Anh lớp 12 0 42 33%
Tổng cộng: 2931 5657 64%

Comment giao lưu với Vu Tien Dat

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com