Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đậu Phộng Bé

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 13 23%
Môn Lí lớp 12 0 160 46%
Môn Hóa lớp 12 60 22 50%
Môn Sinh lớp 12 0 64 47%
Môn Anh lớp 12 0 92 26%
Tổng cộng: 60 351 40%

Comment giao lưu với Đậu Phộng Bé

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com