`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đình Kha

  • THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
  • 1920

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 52 77%
Môn Lý lớp 12 955 694 70%
Môn Hóa lớp 12 955 360 65%
Tổng cộng: 1910 1106 69%

Comment giao lưu với Đình Kha

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com