Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoa Mi

  • THPT Ngã Sáu - Hậu Giang
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 10 0 254 85%
Môn Lí lớp 10 0 8 100%
Môn Hóa lớp 10 0 15 80%
Môn Sinh lớp 10 0 137 82%
Môn Địa lớp 10 0 248 74%
Môn Sử lớp 10 0 48 67%
Tổng cộng: 0 710 80%

Comment giao lưu với Hoa Mi


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com