Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đỗ Đức Dũng

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -10 52 19%
Môn Lí lớp 12 0 76 22%
Môn Hóa lớp 12 0 63 33%
Môn Sinh lớp 12 185 48 60%
Môn Anh lớp 12 615 500 66%
Môn Địa lớp 12 0 4 25%
Môn Sử lớp 12 0 8 50%
Tổng cộng: 790 751 55%

Comment giao lưu với Đỗ Đức Dũng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com