Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đồng Hero

  • THPT Đồng Xoài - Bình Phước
  • 34375

Cấp độ thành viên

23
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 600 383 60%
Môn Lí lớp 12 0 81 42%
Môn Hóa lớp 12 0 36 36%
Môn Địa lớp 12 0 333 57%
Môn Sử lớp 12 0 749 73%
Môn Văn học lớp 12 0 0 0%
Môn Sử lớp 12 23710 3259 82%
Môn Địa lớp 12 10055 1487 78%
Tổng cộng: 34365 6328 77%

Comment giao lưu với Đồng Hero

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com