Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Xuân Quang

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 8807

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 16 27 93%
Môn Lí lớp 12 2871 372 85%
Môn Hóa lớp 12 2963 753 79%
Môn Sinh lớp 12 2770 487 81%
Môn Anh lớp 12 177 46 61%
Tổng cộng: 8797 1685 81%

Comment giao lưu với Nguyễn Xuân Quang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com