`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Xuân Quang

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 16 27 93%
Môn Lý lớp 12 2871 372 85%
Môn Hóa lớp 12 2963 753 79%
Môn Sinh lớp 12 2770 487 81%
Môn Anh lớp 12 177 46 61%
Tổng cộng: 8797 1685 81%

Comment giao lưu với Nguyễn Xuân Quang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com