Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đức Nguyễn

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 72050

Cấp độ thành viên

35
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 115 52%
Môn Lí lớp 12 5105 754 84%
Môn Hóa lớp 12 29905 7174 87%
Môn Sinh lớp 12 32135 10192 78%
Môn Anh lớp 12 720 1028 38%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 67865 19264 79%

Comment giao lưu với Đức Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com