Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đỗ Trọng Khiêm

  • Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Gia Lai
  • 52400

Cấp độ thành viên

30
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 7755 900 91%
Môn Lí lớp 12 6510 720 94%
Môn Hóa lớp 12 5945 680 92%
Môn Sinh lớp 12 6425 737 93%
Môn Anh lớp 12 7675 871 93%
Môn Địa lớp 12 1565 1970 77%
Môn Sử lớp 12 1105 1642 72%
Tổng cộng: 36980 7520 84%

Comment giao lưu với Đỗ Trọng Khiêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com