`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phan Tom

  • THPT Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Nai
  • 29200
  • "Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội. ( Bill Gate )"

Cấp độ thành viên

21
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6300 3618 72%
Môn Lý lớp 12 11725 5315 71%
Môn Hóa lớp 12 460 537 52%
Môn Sinh lớp 12 435 730 68%
Môn Anh lớp 12 1935 3217 63%
Môn Văn lớp 12 0 3 33%
Môn Địa lớp 12 1740 334 71%
Môn Sử lớp 12 5910 1073 75%
Môn GDCD 0 1 100%
Tổng cộng: 28505 14828 69%

Comment giao lưu với Phan Tom

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com