Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ngu0iv0hinh278@gmal.com

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -2 23 30%
Môn Lý lớp 12 -9 51 27%
Môn Hóa lớp 12 -6 4 0%
Môn Anh lớp 12 1 2 50%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Môn Địa lớp 12 0 5 80%
Tổng cộng: -16 86 31%

Comment giao lưu với ngu0iv0hinh278@gmal.com

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com