`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thới Duy Phát

  • Trường THPT Số 2 Mộ Đức - Quảng Ngãi
  • 885

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 100%
Môn Lý lớp 12 325 354 64%
Môn Hóa lớp 12 485 466 62%
Môn Sinh lớp 12 65 93 56%
Môn Anh lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 875 915 62%

Comment giao lưu với Thới Duy Phát

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com