Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Duyen My

  • Trường THPT Số 3 Phù Cát - Bình Định
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 11 36%
Môn Lí lớp 12 0 28 61%
Môn Hóa lớp 12 0 88 53%
Môn Sinh lớp 12 0 194 55%
Môn Anh lớp 12 0 692 63%
Môn Anh lớp 9 0 131 78%
Môn Địa lớp 12 0 12 25%
Môn Hóa lớp 11 0 37 46%
Môn Sinh lớp 11 0 47 60%
Môn Văn lớp 11 0 22 82%
Môn Anh lớp 11 0 287 83%
Môn Hóa lớp 10 0 9 56%
Môn Sinh lớp 10 0 80 66%
Môn Văn lớp 10 0 36 69%
Môn Anh lớp 10 0 51 73%
Tổng cộng: 0 1725 66%

Comment giao lưu với Duyen My

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com