Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hắc Ám Huyết Lệ

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 16 69%
Môn Lí lớp 12 0 4 50%
Môn Hóa lớp 12 0 98 32%
Môn Sinh lớp 12 0 96 32%
Tổng cộng: 0 214 35%

Comment giao lưu với Hắc Ám Huyết Lệ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com