Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nhật Lùn

  • THPT Kỳ Sơn - Nghệ An
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Sinh lớp 12 0 78 32%
Môn Anh lớp 12 0 11 18%
Môn Địa lớp 12 0 551 70%
Môn Sử lớp 12 0 440 81%
Tổng cộng: 0 1080 71%

Comment giao lưu với Nhật Lùn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com