`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hiep Do

  • THPT Mộc Hóa - Long An
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 18 50%
Môn Lý lớp 12 0 27 70%
Môn Hóa lớp 12 0 182 31%
Môn Sinh lớp 12 0 57 30%
Môn Anh lớp 12 0 380 42%
Tổng cộng: 0 664 39%

Comment giao lưu với Hiep Do

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com