Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Xuân Việt

  • Trường DL Châu Á Thái Bình Dương - TP HCM
  • 885

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 675 1864 62%
Môn Lí lớp 12 0 1959 55%
Môn Hóa lớp 12 0 2029 68%
Môn Sinh lớp 12 0 1909 51%
Môn Anh lớp 12 200 1186 73%
Tổng cộng: 875 8947 61%

Comment giao lưu với Nguyễn Xuân Việt

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com