Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Nguyễn Bảo Hân

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 39 33%
Môn Hóa lớp 12 0 50 24%
Môn Sinh lớp 12 0 72 47%
Môn Anh lớp 12 0 208 23%
Môn Địa lớp 12 0 99 39%
Môn Sử lớp 12 0 5 60%
Tổng cộng: 0 473 32%

Comment giao lưu với Lê Nguyễn Bảo Hân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com