`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Anh Vũ

  • THPT Thanh Hà - Hải Dương
  • 210

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 0 30 60%
Môn Anh lớp 9 0 471 86%
Môn Lý lớp 9 0 2 100%
Môn Hóa lớp 9 0 2 0%
Tổng cộng: 0 505 84%

Comment giao lưu với Anh Vũ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com