Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Hoài Hương Giang

  • Trường THPT Ân Thi - Hưng Yên
  • 19285
  • "Không ai trên Trái Đất này sinh ra là thừa cả; bạn sinh ra để làm một điều gì thật đặc biệt cho cuộc đời mình!"

Cấp độ thành viên

17
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 185 117 87%
Môn Lí lớp 12 8830 1491 76%
Môn Hóa lớp 12 4240 994 76%
Môn Sinh lớp 12 3095 878 78%
Môn Anh lớp 12 0 306 71%
Tổng cộng: 16350 3786 76%

Comment giao lưu với Vũ Hoài Hương Giang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com