Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên David Tran VN

  • THPT Con Cuông - Nghệ An
  • 571

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -2 2 0%
Môn Lí lớp 12 3 3 67%
Môn Sinh lớp 12 1 2 50%
Môn Anh lớp 12 538 1357 47%
Môn Văn lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 540 1366 47%

Comment giao lưu với David Tran VN

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com