Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vương Hà

  • - Lào Cai
  • 50

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 156 53%
Môn Toán lớp 9 0 9 44%
Môn Anh lớp 9 0 555 74%
Môn Tiếng Anh lớp 9 60 48 42%
Môn Sử lớp 12 -20 4 0%
Tổng cộng: 40 772 67%

Comment giao lưu với Vương Hà

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com