`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hai Duong

  • THPT Hoành Bồ - Quảng Ninh
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 68 56%
Môn Lý lớp 12 0 5 60%
Môn Hóa lớp 12 0 36 42%
Môn Địa lớp 12 0 422 70%
Môn Sử lớp 12 0 885 76%
Môn GDCD 0 301 88%
Tổng cộng: 0 1717 75%

Comment giao lưu với Hai Duong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com