Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huy Đập Trai

  • THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang
  • 1437

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 3 100%
Môn Lí lớp 12 1110 846 77%
Môn Hóa lớp 12 312 166 96%
Môn Văn lớp 12 0 7 29%
Tổng cộng: 1428 1022 80%

Comment giao lưu với Huy Đập Trai

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com