Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Thoại Hằng

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 59 49 73%
Môn Hóa lớp 12 4 2 100%
Môn Sinh lớp 12 2503 2246 71%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Môn Văn lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 2568 2300 71%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Thoại Hằng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com