Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hà Phương

  • - Nghệ An
  • 1505

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 97 73%
Môn Lí lớp 12 0 148 68%
Môn Hóa lớp 12 0 135 66%
Môn Anh lớp 12 1360 983 72%
Môn Địa lớp 12 0 40 75%
Tổng cộng: 1360 1403 71%

Comment giao lưu với Hà Phương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com