Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hà nhàn

  • Trường THPT Phan Bội Châu - Đắk Lắk
  • 2610

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 143 57%
Môn Lí lớp 12 1320 2672 52%
Môn Hóa lớp 12 0 524 33%
Môn Sinh lớp 12 0 277 47%
Môn Anh lớp 12 1280 2799 55%
Tổng cộng: 2600 6415 52%

Comment giao lưu với hà nhàn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com