Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hạ Vi Lam

  • THPT Chương Mỹ A - Hà Nội
  • 1015

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 579 64%
Môn Địa lớp 12 0 757 77%
Môn Sử lớp 12 1005 1173 79%
Tổng cộng: 1005 2509 75%

Comment giao lưu với Hạ Vi Lam


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com