Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hiền Hiền Ngô

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 2 100%
Môn Lý 0 1 0%
Môn Sinh 40 22 45%
Môn Tiếng Anh 670 100 78%
Môn Địa Lý 0 50 54%
Tổng cộng: 710 175 67%

Comment giao lưu với Hiền Hiền Ngô

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com