Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đặng Thu Hiền

  • Trường THPT Lê Ích Mộc - Hải Phòng
  • -45

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 15 9 89%
Môn Lí lớp 12 43 148 43%
Môn Hóa lớp 12 -99 200 30%
Môn Sinh lớp 12 -13 49 24%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: -55 407 35%

Comment giao lưu với Đặng Thu Hiền

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com