Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Văn Hiệp

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 45 40 73%
Môn Lí lớp 12 73 43 95%
Môn Hóa lớp 12 41 30 53%
Môn Sinh lớp 12 14 13 69%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 172 127 75%

Comment giao lưu với Trần Văn Hiệp

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com