Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên L'Arc Ciel

  • THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa
  • 334

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 61 41 83%
Môn Lí lớp 12 111 125 62%
Môn Hóa lớp 12 112 135 61%
Môn Sinh lớp 12 2 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 6 33%
Tổng cộng: 286 308 64%

Comment giao lưu với L'Arc Ciel

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com