Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Thị Hiếu Kiên

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 404 36%
Môn Lí lớp 12 0 155 46%
Môn Hóa lớp 12 -20 7 0%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 4905 4696 65%
Tổng cộng: 4885 5263 63%

Comment giao lưu với Vũ Thị Hiếu Kiên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com