Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyen minh hieu

  • - Vĩnh Phúc
  • 70
  • "Trường THCS Vân Hội-Tỉnh Vĩnh Phúc^^"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 3 33%
Môn Hóa lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 2 0%
Môn Toán lớp 9 0 22 23%
Môn Địa lớp 12 0 2 0%
Môn Sử lớp 12 0 307 63%
Môn Lí lớp 8 0 48 35%
Môn Hóa lớp 8 -5 114 49%
Môn Sử lớp 9 35 155 58%
Môn Sinh lớp 9 0 22 41%
Môn Sử lớp 8 30 30 40%
Môn Sử lớp 8 0 34 29%
Môn Sử lớp 7 0 15 27%
Môn Địa lớp 9 0 53 51%
Tổng cộng: 60 809 52%

Comment giao lưu với nguyen minh hieu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com