Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoa Daquy

  • THPT Hậu Lậc 2 - Thanh Hóa
  • 1642

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 138 168 61%
Môn Hóa lớp 12 823 481 83%
Môn Sinh lớp 12 668 530 76%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 1628 1181 76%

Comment giao lưu với Hoa Daquy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com