Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Liễu Phi Phi

  • THPT Sầm Sơn - Thanh Hóa
  • 1374

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 408 374 71%
Môn Hóa lớp 12 884 1106 67%
Môn Sinh lớp 12 2 13 38%
Môn Anh lớp 12 74 193 46%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 1368 1686 65%

Comment giao lưu với Liễu Phi Phi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com