Tel: 0869.510.936 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Mạnh Quân

Cấp độ thành viên

26
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 40 4 100%
Môn Lý -20 4 0%
Môn Sinh 260 125 47%
Môn Tiếng Anh -40 23 22%
Môn Địa Lý 0 1619 78%
Môn Sử 1375 976 84%
Tổng cộng: 1615 2751 78%

Comment giao lưu với Nguyễn Mạnh Quân

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0869.510.936
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com