Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hoàng mạnh trường

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 34 38 63%
Môn Lí lớp 12 96 138 57%
Môn Hóa lớp 12 65 159 51%
Môn Sinh lớp 12 32 67 49%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 226 403 54%

Comment giao lưu với hoàng mạnh trường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com