Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NGUYỄN HOÀNG HƯNG

Cấp độ thành viên

18
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 22 100%
Môn Lí lớp 12 11455 1561 88%
Môn Hóa lớp 12 6885 1123 90%
Môn Sinh lớp 12 3470 826 72%
Tổng cộng: 21810 3532 85%

Comment giao lưu với NGUYỄN HOÀNG HƯNG

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com