Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hùng Lê

  • Trường THPT Hòa Vang - Đà Nẵng
  • 545

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 7 71%
Môn Lí lớp 12 0 60 60%
Môn Sinh lớp 12 0 60 67%
Môn Địa lớp 12 0 219 61%
Môn Sử lớp 12 0 100 74%
Tổng cộng: 0 446 65%

Comment giao lưu với Hùng Lê

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com