Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Hương

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 102 106 63%
Môn Lí lớp 12 -2 139 37%
Môn Hóa lớp 12 -1 1 0%
Môn Sinh lớp 12 9 6 83%
Môn Anh lớp 12 4562 3341 82%
Môn Văn lớp 12 0 20 75%
Tổng cộng: 4670 3613 79%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Hương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com