Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hữu-Long Nguyễn

  • THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa
  • 1195

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 495 3009 66%
Môn Lí lớp 12 0 2 100%
Môn Hóa lớp 12 0 126 69%
Môn Sinh lớp 12 690 4064 64%
Môn Địa lớp 12 0 3 67%
Môn GDCD 0 1 100%
Tổng cộng: 1185 7205 65%

Comment giao lưu với Hữu-Long Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com