Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ri Te

  • Trường THPT Đông Kinh - Hà Nội
  • 4321

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 23 25 64%
Môn Lí lớp 12 2069 641 77%
Môn Hóa lớp 12 1758 401 79%
Môn Sinh lớp 12 462 115 65%
Tổng cộng: 4312 1182 76%

Comment giao lưu với Ri Te

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com