Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Họ Và Tên

  • THPT Lý Bôn - Thái Bình
  • 5330
  • "kẻ dốt phàn nàn , kẻ mạnh hành động"

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 317 75%
Môn Lý lớp 12 0 226 67%
Môn Hóa lớp 12 0 149 74%
Môn Sinh lớp 12 0 20 15%
Môn Tiếng Anh lớp 12 0 72 42%
Môn Địa lớp 12 0 5 0%
Môn Sử lớp 12 0 67 37%
Tổng cộng: 0 856 65%

Comment giao lưu với Họ Và Tên

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com