Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Son Of Storm

  • Trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình
  • 5330
  • "kẻ dốt phàn nàn , kẻ mạnh hành động"

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 371 74%
Môn Lí lớp 12 0 251 69%
Môn Hóa lớp 12 0 174 72%
Môn Sinh lớp 12 0 21 14%
Môn Anh lớp 12 0 72 42%
Môn Địa lớp 12 0 5 0%
Môn Sử lớp 12 0 67 37%
Tổng cộng: 0 961 66%

Comment giao lưu với Son Of Storm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com