Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên le danh huynh

  • Trường THPT Gia Viễn A - Ninh Bình
  • 5900

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 90 49 73%
Môn Lí lớp 12 365 304 46%
Môn Hóa lớp 12 750 1200 70%
Môn Sinh lớp 12 90 97 39%
Môn Anh lớp 12 -90 152 29%
Tổng cộng: 1205 1802 61%

Comment giao lưu với le danh huynh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com